HELLO I'M

KIEU THANG

PERFORMANCE CONTENT MANAGER

CHUỖI VIDEO MIỄN PHÍ LANDING PAGE + FB/GG ADS

Video 1: Hướng dẫn làm landing page bán hàng/thương hiệu.

Phát hành:

05/11/2017

Video 2: Hướng dẫn cài đặt và kiểm tra các loại mã của FB/GG

Phát hành

12/11/2017

Video 3: Hướng dẫn quảng cáo Google Adwords (từ  SEONGON)

Phát hành

19/11/2017

Video 5: Hướng dẫn quảng cáo Facebook vào Landing page

Phát hành

03/12/2017

Video 4: Hướng dẫn quảng cáo GDN + Retargeting (từ SEONGON)

Phát hành

26/11/2017

Video 6: Hướng dẫn quảng cáo tối ưu trên Google & nâng cao chuyển đổi trên Facebook

Phát hành

10/12/2017

Hoàn tất được bài test của mỗi video, bạn mới nhận được video kế tiếp

(Chỉ dành cho 200 bạn để lại thông tin nhanh nhất)

THÔNG TIN CỦA BẠN

Đăng ký nhận

chuỗi video miễn phí